Szczepienia przeciwko COVID-19

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 PRACOWNIKÓW SEKTORA OCHRONY ZDROWIA ORAZ INNYCH GRUP PRIORYTETOWYCH

Zapisy uprawnionych z etapu „0”

 
 
 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi został wyznaczony jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szpital węzłowy).

Koordynator ds. szczepień
Marzena Dudkiewicz
tel. 663 006 200
marzena.dudkiewicz@barlicki.pl

Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są uprawnieni:

a. Pracownicy szpitala węzłowego
b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
c. pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.
f. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego,pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy,stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 1 są uprawnieni:

a. Funkcjonariusze i pracownicy Policji,
b. Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,
c. Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,
d. Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy, którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Prawidłowo wypełniony zbiorczy Formularz szczepienia pracownicy (załącznik nr 1) oraz Zgoda na przetwarzanie danych (załącznik nr 2) proszę przekazywać w formie elektronicznej na adres:
szczepienia.covid@barlicki.pl

Termin nadsyłania prawidłowo wypełnionych formularzy upływa:
13-go stycznia 2021 r. o godz. 12:00.