Dane Kontaktowe
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
  • Sekretariat do godz. 15:00
    42 677 67 55
  • Odcinek pielęgniarski od godz. 15:00
    42 677 67 61

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Agnieszka Sztykiel

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Osiągnięcia, sukcesy

Działalność usługowa i naukowo badawcza Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej jest szeroko znana zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Wyrazem tego pierwszego jest coraz większa liczba chorych z całej Polski trafiających do naszego ośrodka celem przeprowadzenia skomplikowanych operacji. Zespół lekarzy Oddziału dwukrotnie otrzymał nagrodę Złotego Skalpela, przyznawaną w prestiżowym konkursie organizowanym przez redakcję Pulsu Medycyny. Pierwszą z nich za opracowanie skutecznej metody zapobiegania powstawaniu przepukliny pooperacyjnej, drugą za opracowania dotyczące wykorzystaniu badań zaburzeń krzepnięcia krwi w diagnostyce raka trzustki.

Wyrazem uznania dla naszej działalności za granicą jest publikowanie prac autorstwa lekarzy Oddziału w najlepszych światowych pismach naukowych, takich jak British Journal of Surgery, Annals of Surgery czy British Medical Journal. Prace te są szeroko cytowane, a doniesienie o wzmacnianiu rany operacyjnej poprzez wszczep siatki polipropylenowej zaowocowały kilkoma międzynarodowymi wieloośrodkowymi badaniami klinicznymi potwierdzającym skuteczność tej metody. Wyniki operacyjnego leczenia otyłości u chorych z cukrzycą typu pierwszego i ich wpływ na  metabolizm glukozy – pierwsze na świecie – zostały opublikowane  w najlepszym  amerykańskim piśmie z dziedziny diabetologii – Diabetes Care.

Zespół lekarski

Zakres działaności

  1. Działalność medyczna

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej prowadzi działalność usługową w zakresie chirurgii ogólnej, w tym m.in. chirurgii tarczycy i przytarczyc, chirurgii narządów jamy brzusznej i chirurgicznego leczenia przepuklin brzusznych. W ostatnich latach Oddział stał się jednym z wiodących w skali całego kraju ośrodków leczenia chorób trzustki – zarówno nowotworowych jak i przewlekłego zapalenia trzustki i jego powikłań. Drugą ważną częścią działalności Oddziału jest chirurgiczne leczenie chorób wątroby, w tym nowotworowych ( pierwotnych i wtórnych ) oraz nienowotworowych ( torbiele wątroby, zwężenia dróg żółciowych, kalectwo żółciowe ).

Ważną częścią działalności Oddziału jest chirurgiczne leczenie patologicznej otyłości. W tym celu wykonujemy operację ominięcia żołądka, która spośród wszystkich technik bariatrycznych daje najlepsze wyniki odległe. Warto zaznaczyć, że operacje te ( gastric by-pass ) wykonaliśmy jako pierwszy ośrodek w Polsce.

W Oddziale wykonujemy operacje naprawcze dużych przepuklin brzusznych wymagających wszczepów z siatek niewchłanialnych, jak również rytunowo wykonujemy operacje przepuklin pachwinowych techniką Lichtensteina z alloplastyką z siatki polipropylenowej.

Bardzo ważną częścią działalności Oddziału jest prowadzenie programu przeszczepiania nerek. Program ten został zainicjowany pierwszymi w Łodzi udanymi przeszczepami w roku 1997 i od tej pory jest z sukcesem kontynuowany. Od lat jesteśmy największym w województwie łódzkim ośrodkiem przeszczepiania nerek, wykonujemy zarówno przeszczepy od dawców zmarłych jak i żywych.

  1. Działalność naukowo- badawcza

Działalność ta opiera się w całości na  z praktycznym rozwiązywaniu problemów spotykanych w codziennej pracy klinicznej. Zaowocowało to opracowaniem nowych sposobów diagnozowania i nowotworów trzustki poprzez badanie zaburzeń krzepnięcia krwi. Jako pierwsi w świecie opisaliśmy nadkrzepliwość w obrębie żyły wrotnej u chorych z chorobami nowotworowymi trzustki. Udowodniliśmy, że można przy pomocy prostych testów określić stan zaawansowania nowotworów trzustki, które są jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny.

Również pierwsi w świecie opisaliśmy jedyny dotąd znany skuteczny sposób  skutecznego zmniejszenia ryzyka powstawania przepuklin pooperacyjnych poprzez pierwotne wzmocnienie rany siatką z polipropylenu. Sposób ten obecnie jest przedmiotem szeroko zakrojonych prac badawczych w szpitalach uniwersyteckich Holandii, Niemiec i Austrii.