Dane Kontaktowe
Zakład Patomorfologii
ul. Pomoroska 251
92-213 Łódź

Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego jest zlokalizowany w Katedrze Patomorfologii U.M w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź.

 

 

Zespół lekarski

Zakres działaności

W zakładzie prowadzona jest diagnostyka patomorfologiczna na postawie badań histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych, immunofluorescencyjnych i mikroskopowo-elektronowych. Wykonywane są także specjalistyczne badania nefropatologiczne i neuropatologiczne.