Profilaktyczny zakaz odwiedzin pacjentów

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi informuje, że rutynowe odwiedziny chorych nie są realizowane. Wprowadzony zakaz odwiedzin pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych obowiązuje do odwołania i jest działaniem profilaktycznym.

W sytuacjach wyjątkowych z punktu widzenia medycznego lub socjalnego, za zgodą Kierownika oddziału lub osoby przez niego upoważnionej, dopuszcza się możliwość odwiedzin pacjenta przez pojedynczą osobę. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor ds. Medyczno-Organizacyjnych.

Pismo Dyrekcji USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi z dn. 03.11.2021 r.

Kontakt telefoniczny – link: https://www.barlicki.pl/kontakt/