Kontakt

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im.  N. Barlickiego w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź

Kancelaria                                        tel. (42) 67 76 607     e-mail: kancelaria@barlicki.pl

Sekretariat Dyrekcji                       tel. (42) 67 76 834