Profil

Monika Antczak-Marczak
dr n. med.

Monika Antczak-Marczak

dr n. med.
Specjalizacja
  • Choroby wewnętrzne
  • Alergologia
Publikacje naukowe
  • Stasiolek M, Gavrilyuk V, Sharp A, Horvath P, Selmaj K, Feinstein DL. Inhibitory and timulatory effects of lactacystin on expression of nitric oxide synthase type 2 in brain glial cells. The role of Ikappa B-beta. J Biol Chem. 2000; 275: 24847-24856.
  • Małgorzata Maj, O. Warszawik-Hendzel, E. Szymańska, I. Walecka, A. Rakowska, Monika Antczak-Marczak, Piotr Kuna, J. Kruszewski, A. Nasierowska-Guttmejer, J. Litniewski, A. Nowicki, M. Olszewska, L. Rudnicka.High frequency ultrasonography: a complementary diagnostic method in evaluation of primary cutaneous melanoma.G. Ital. Dermatol. Venereol.2015 : Vol. 150, nr 5, s. 595-601.
  • Monika Antczak-Marczak, Piotr Kuna.Immunoterapia podjęzykowa - stan wiedzy w 2015.Terapia2015 : Vol. 23, nr 4, z. 2, s. 62-66.
  • Monika Antczak-Marczak, Piotr Kuna.Bromek aklidinium - nowy długo działający antagonista receptora muskarynowego.Terapia2014 : R. 22, nr 3 z. 1, s. 48-51.