04.06.2019 14:15

31/ZP/2019 Usługa wywozu odpadów poprodukcyjnych pochodzących z nieruchomości administracyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Med


TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA Z DNIA 10.06.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 13.06.2019

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Z DNIA 21.06.2019R.


PARTNERZY: