17.05.2019 10:02

25/ZP/2019 Dwuletnia dostawa koncentratów, filtrów i materiałów eksploatacyjnych do aparatu Multifiltrate PRO, stabilizacji zęba obrotnika przeztrzonowych i jednorazowych ssaków neurochirurgicznych


TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KLUCZ PUBLICZNY

WYJAŚNIENIA SIWZ Z DN. 12.06.2019 R.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DN. 25.06.2019 R.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DN. 24.07.2019 R.PARTNERZY: