16.05.2019 10:57

22/ZP/2019 -Dostawa płynnego tlenu medycznego oraz azotu wraz z dostawą i dzierżawą zbiorników i osprzętu oraz dostawa gazów medycznych i technicznych wraz dzierżawą butli


TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KLUCZ PUBLICZNY

WYJAŚNIENIA Z DNIA 10.06.2019R.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 24.06.2019R.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 28.06.2019


PARTNERZY: