Oddział Kliniczny
Chirurgii Gastroenterologicznej Onkologicznej i Ogólnej
Chirurgiczne Leczenie Otyłości

Kto się kwalifikuje do operacji? (plik .DOC)

Chirurdzy wykonujący operacje bariatryczne:

Dr n. med. Tomasz Szewczyk

501040081

Dr n. med. Przemysław Janczak

603067963

Rodzaje wykonywanych operacji

Standardowa zgoda na leczenie operacyjne

Zasady życia po poszczególnych operacjach

Orientacyjny czas oczekiwania na poszczególne operacje

  • LAGB - czas oczekiwania: dwa miesiące
  • LSG - czas oczekiwania: dwa miesiące
  • LRYGB - czas oczekiwania: dwa miesiące
PARTNERZY: