JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIALALNOŚCI MEDYCZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. N. BARLICKIEGO W ŁODZI

A. Przedsiębiorstwo o nazwie: „Szpital Kliniczny nr 1”

1.       Oddział Kliniczny Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej

            a) Pododdział Chirurgii Klatki Piersiowej

2.       Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

            a) Pododdział Chirurgii Onkologicznej

3.       Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii

a)      Pracownia EKG

b)      Pracownia Holtera

c)       Pracownia Bezdechu Sennego

d)      Pracownia Immunologii i Immunotoksykologii Układu Oddechowego

e)      Pracownia Patofizjologii Układu Oddychania

f)        Pracownia Pulmonologii Interwencyjnej

g)      Pracownia Bronchoskopii

4.       Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej

a)      Pracownia Endoskopowa

5.       Oddział Kliniczny Neurologii

a)      Pododdział Leczenia Udarów Mózgu

b)      Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej

c)       Pracownia Elektroencefalografii

d)      Pracownia Ultrasonografii Dopplerowskiej

e)      Pracownia Rehabilitacji Poudarowej

6.       Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego

a)      Pracownia Neurofizjologii

b)      Pracownia Wczesnej Rehabilitacji Szpitalnej

7.       Oddział Kliniczny Okulistyki z Odcinkiem dla Dzieci

a)      Pracownia Diagnostyki Okulistycznej

b)      Blok Operacyjny

8.       Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

a)             Pracownia Audiologii i Foniatrii

b)             Pracownia Układu Równowagi

c)              Pracownia Endoskopii Laryngologicznej  

9.       Oddział Kliniczny Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo –Twarzowej i Onkologicznej

10.   Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z Odcinkiem dla Dzieci

11.   Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

12.   Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii z Odcinkiem dla Dzieci

13. Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej

14.   Izba Przyjęć

15.   Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

a)      Pracownia Hematologiczna

b)      Pracownia Biochemiczna

c)       Pracownia Serologii Grup Krwi

16.   Zakład Radiologii

a)      Pracownia Podstawowych Badań Rentgenowskich

b)      Pracownia Badań Naczyniowych

c)       Pracownia Tomografii Komputerowej

d)      Pracownia Rezonansu Magnetycznego

e)      Pracownia USG

17.   Stacja Dializ

18.   Ośrodek Leczenia Sepsy

19.   Pracownia Mikrobiologii

20.   Krwiolecznictwo (Bank Krwi)

21.   Zakład Patomorfologii

22.   Apteka Szpitalna

23.   Centralny Blok Operacyjny

24.   Oddział Nefrologii 

B. Przedsiębiorstwo o nazwie: „Zespół Poradni 

1. Ambulatorium

a)      Poradnia Kardiologiczna

b)      Poradnia Alergologiczna

c)       Poradnia Pulmonologiczna dla Dorosłych

d)      Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

e)      Poradnia Alergologii i Chorób Płuc

f)        Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

g)      Poradnia Nefrologiczna

h)      Poradnia Leczenia Po Przeszczepie Nerek

i)         Poradnia Diabetologiczna

j)         Poradnia Leczenia Chorób Metabolicznych i Otyłości

k)       Gabinet Badań Profilaktycznych

l)         Poradnia Neurochirurgiczna

m)     Poradnia Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej 

n)      Poradnia Leczenia Bólu

o)      Gabinet Stomatologii Ogólnej

p)      Poradnia Neurologiczna

q)      Poradnia Leczenia SM

r)        Ośrodek Leczenia Migreny

s)       Poradnia Okulistyczna

t)        Poradnia Leczenia Jaskry

u)      Poradnia Leczenia Zeza

v)       Poradnia Otolaryngologiczna

w)     Poradnia Foniatryczna

x)       Poradnia Audiologiczna

y)       Poradnia Logopedyczna

z)       Poradnia Chirurgii Plastycznej

aa)   Poradnia Gastroenterologiczna

bb)   Poradnia Ginekologiczna

cc)    Poradnia Dermatologiczna

dd)   Poradnia Chirurgii Ogólnej

ee)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy

ff)       Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej

gg)   Poradnia Proktologiczna

hh)   Poradnia Chirurgii Onkologicznej

ii)       Poradnia Leczenia Mukowiscydozy

jj)       Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

2. POZ

a)      Pielęgniarka Środowiskowa

b)      Położna Środowiskowa

c)       Punkt Szczepień

d)      Gabinet Zabiegowy

3. Zakład Rehabilitacji

a)      Poradnia Rehabilitacji

b)      Pracownia Fizjoterapii

c)       Pracownia Kinezyterapii

d)      Pracownia Masażu

e)      Pracownia Fizykoterapii 

PARTNERZY: