05.05.2016 15:18

Zniszczenie indywidualnej dokumentacji

medycznej pacjentów po upływie wymaganego okresu przechowywania za lata 1994 - 1995


Informacja z dnia 2.05.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi planuje w IV kwartale 2016 r. dokonać zniszczenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów po upływie wymaganego okresu przechowywania.
Zgodnie z § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 poz. 2069) dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji, za pokwitowaniem.

Tym samym informujemy zainteresowane osoby o możliwości uzyskania indywidualnej dokumentacji medycznej przewidzianej do zniszczenia:

  L.p.

  Miejsce udzielania świadczeń

  Rok założenia    dokumentacji

    1

  Kliniki, Oddziały szpitalne

         1994
         1995

    2

  Poradnie przykliniczne

         1994
         1995

Kontakt:
Kancelaria USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi Pokój nr 1  (budynek główny szpitala) 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Tel. 42-67 76 607kancelaria@barlicki.pl


PARTNERZY: