24.09.2013 23:33

Zniszczenie indywidualnej dokumentacji

medycznej pacjentów po upływie wymaganego okresu przechowywania za lata 1974 - 1991


Informacja z dnia 24.09.2013 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi planuje w IV kwartale 2013 r. dokonać zniszczenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów po upływie wymaganego okresu przechowywania.
Zgodnie z § 75 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., nr 252, poz. 1697) dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji,
za pokwitowaniem.

Tym samym informujemy zainteresowane osoby o możliwości uzyskania indywidualnej dokumentacji medycznej przewidzianej do zniszczenia:

L.p.

Oddział

Rok założenia dokumentacji

1

Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

dawniej Klinika Chirurgii Plastycznej

od 1974 r. do 1991 r.

Kontakt:
Kancelaria USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi Pokój nr 1  (budynek główny szpitala) 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Tel. 42-67 76 607kancelaria@barlicki.pl


PARTNERZY: