10.09.2013 16:02

Zniszczenie indywidualnej dokumentacji

medycznej pacjentów po upływie wymaganego okresu przechowywania za lata 1980 - 1991


Informacja z dnia 10.09.2013 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi planuje w IV kwartale 2013 r. dokonać zniszczenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów po upływie wymaganego okresu przechowywania.
Zgodnie z § 75 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., nr 252, poz. 1697) dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji,
za pokwitowaniem.

Tym samym informujemy zainteresowane osoby o możliwości uzyskania indywidualnej dokumentacji medycznej przewidzianej do zniszczenia:

L.p.

Oddział

Rok założenia dokumentacji

 1

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – OIOM

1980

 2

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – OIOM

1981

 3

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – OIOM

1982

 4

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – OIOM

1983

 5

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – OIOM

1984

 6

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – OIOM

1985

 7

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – OIOM

1986

 8

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – OIOM

1987

 9

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – OIOM

1989

10

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – OIOM

1990

11

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii – OIOM

1991

Kontakt:
Kancelaria USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi Pokój nr 1  (budynek główny szpitala) 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22 
Tel. 42-67 76 607kancelaria@barlicki.pl


PARTNERZY: