Kadra medyczna SP ZOZ USK im. Norberta Barlickiego w Łodzi

Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Kierownik: Dr hab. n. med., Prof. nadzw. UM Bogusław Antoszewski – specjalista chirurgii plastycznej

 1. Kierownika Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej UM w Łodzi
 2. Członek Zespołu Ekspertów w dziedzinie chirurgii plastycznej
 3. Członek Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 4. Członek Komisji Etycznej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 5. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.
 6. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii plastycznej.

Zespół lekarski Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej:

 • Dr n. med. Paweł Pisera – z-ca Kierownika, spec. chir. plastycznej
 • Dr n. med. Małgorzata Kot – st. asystent, spec. chir. plastycznej
 • Dr n. med. Edward Lewandowicz – st. wykł. Uniwersytetu Medycznego, spec. chir. plastycznej
 • Dr n. med. Jan Rykała – adiunkt Uniwersytetu Medycznego, spec. chir. og. i plastycznej
 • Dr n. med. Tomasz Zieliński – st. wykł. Uniwersytetu Medycznego, spec. chir. plastycznej
 • Dr n. med. Aleksandra Iljin –adiunkt Uniwersytetu Medycznego, spec. chir. plastycznej
 • Dr n. med. Marta Fijałkowska – asystent Uniwersytetu Medycznego, specjalizantka z zakresu chir. plastycznej
 • Lek. med. Anna Kasielska –Trojan - doktorantka Uniwersytetu Medycznego, specjalizantka z zakresu chir. Plastycznej
 • Lek. med. Daria Sobieszek – rezydentka, specjalizantka z zakresu chir. plastycznej
 • Lek. med. Piotr Pietruski – rezydent, specjalizant z zakresu chir. plastycznej
 • Lek. med. Katarzyna Lorenc – Podgórska – rezydentka, specjalizantka z zakresu chir. plastycznej

Oddział Kliniczny Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej

p.o. Kierownika - dr n. med. Bogna Zielińska - Kaźmierska

 1. Z-ca Kierownika Kliniki Chirurgii Czaszkowo Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej
 2. St. Wykładowca UM w Łodzi
 3. Specjalista chir. szczękowej
 4. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 5. Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo -Szczękowo - Twarzowej

Z-ca p.o. Kierownika Dr n. med. Joanna Grodecka

 1. Adiunkt UM spec. chir. szczękowej
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 3. Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo - Szczękowo – Twarzowej
 4. Członek Brytyjskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Prof. dr hab. n. med. Piotr Arkuszewski

 1. Kierownik Kliniki Chirurgii Czaszkowo –Szczękowo -Twarzowej UM w Łodzi
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Chirurgii Jamy Ustnej
 3. Członek Rady Wydziału Lekarskiego
 4. Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego
 5. Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
 6. Członek Komitetu Naukowego "Magazynu Stomatologicznego"
 7. Członek Niemieckiego Towarzystwa Implantologicznego DGOI
 8. Członek Amerykańskiego Towarzystwa Implantologicznego ACOI
 9. Członek Włoskiego Towarzystwa Implantologicznego

Dr n. med. Aleksander Przygoński

 1. St. Wykładowca UM spec. chir. szczękowej
 2. Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
 3. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego

Dr n. med. Aneta Neskoromna-Jędrzejczak

 1. Adiunkt UM spec. chir. szczękowej
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 3. Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo - Szczękowo - Twarzowej

Dr n. med. Rafał Kubala

 1. Spec. chir. szczękowej
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 3. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Podwodnej i Techniki Hiperbarycznej

Lek. stom. Tomasz Kowalczyk – spec. chir. szczękowej, doktorant UM
Lek. stom. Alicja Plewińska - Cybulska – spec. chir. szczękowej, doktorantka UM
Lek. stom.Lidia Kruczykowska – spec. chir. szczękowej, doktorantka UM
Dr n. med. Małgorzata Broniarek – spec. Stomatologii dziecięcej specjalizantka z zakresu chir. stomatologicznej
Dr n. med. Dominika Teodorczyk – Werfel – rezydent, specjalizantka z zakresu chir. szczękowo-twarzowej UM
Lek. med. lek. dent. Adam Szyszykowski – rezydent, specjalizant z zakresu chir. szczękowo-twarzowej UM
Lek. dent. Michał Służalec - rezydent specjalizant z zakresu chir. stomatologicznej UM
Lek. dent. Radosław Milcarz - rezydent specjalizant z zakresu chir. szczękowo-twarzowej UM
Lek. med. Katarzyna Bogusiak – rezydent, doktorantka UM, specjalizantka z zakresu chir. szczękowo – twarzowej
Lek. dent. Anna Sroczyńska - rezydent specjalizantka z zakresu chir. stomatologicznej UM
Lek. dent. Tomasz Barłóg - rezydent specjalizant z zakresu chir. szczękowo-twarzowej UM
Lek. dent. Oskar Szram – rezydent, doktorant UM, specjalizant z zakresu chir. szczękowo-twarzowej UM
Lek. dent. Agnieszka Bakalarz – doktorantka UM
Lek. dent. Michał Lewicki - rezydent specjalizant z zakresu chir. szczękowo-twarzowej UM
Lek. dent. Jowita Kacprzak - rezydent specjalizantka z zakresu chir. szczękowo-twarzowej
Lek. dent. Bartłomiej Famulski - specjalizant z zakresu chir. szczękowo-twarzowej UM
Lek. dent. Marcin Kotowski - specjalizant z zakresu chir. stomatologicznej UM
Lek. dent. Artur Chomik - specjalizant z zakresu chir. stomatologicznej UM

Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Kierownik – prof. nadzw. dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska

 1. Kierownik I Katedry Otolaryngologii  i Kliniki Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 2. Skarbnik Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi
 3. Członkini Zarządu Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi
 4. Koordynator Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi na region łódzki
 5. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy I Katedrze Otolaryngologii UM w Łodzi
 6. Członkini Sekcji Laryngologicznej i Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 7. Specjalista z zakresu otorynolaryngologii
 8. Specjalista z zakresu alergologii

prof. dr hab. n. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

 1.     Kierownik Zakładu Układu Równowagi I Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego   w  Łodzi
 2.     Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngolgów, Chirurgów Głowy  i Szyi
 3.     Specjalista z zakresu otorynolaryngologii

dr n. med. Anna Pajor

 1. p.o. Kierownika Zakładu Audiologii i Foniatrii I Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego
 2. w Łodzi
 3. Specjalista z zakresu otorynolaryngologii
 4. Specjalista z zakresu audiologii i foniatrii

dr hab. n. med. Katarzyna Starska

 1. Dyrektor Kliniczny na Polskę - Programu Zdrowotnego przy Międzynarodowym Komitecie Olimpiad Specjalnych
 2. Specjalista z zakresu otorynolaryngologii

dr n. med. Marcin Durko

 1.  Kierownik Pracowni Badania Bezdechu Sennego
 2.  Specjalista z zakresu otorynolaryngologii

dr n. med. Andrzej Jankowski

 1. Sekretarz Stowarzyszenia INCUS - dla Wspierania Rozwoju Otolaryngologii Łódzkiej
 2. Sekretarz Sekcji Otologii i Otoneurologii Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi
 3. Koordynator przedmiotu ds. studentów w I Katedrze Otolaryngologii UM w Łodzi
 4. Specjalista z zakresu otorynolaryngologii

dr n. med. Katarzyna Bojanowska – Poźniak

 1. Skarbnik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi
 2. Specjalista z zakresu otorynolaryngologii

dr n. med. Katarzyna Dąbrowska

 1. Sekretarz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i  Szyi
 2. Specjalista z zakresu otorynolaryngologii

dr n. med. Izabela Olejniczak

 1. Przewodnicząca Stowarzyszenia Osób po Zabiegach Chirurgicznych Krtani przy Klinice Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej
 2. Specjalista z zakresu otorynolaryngologii

Starsi Asystenci:

dr n. med. Zbigniew Kozłowski  -  Specjalista z zakresu otorynolaryngologii
dr n. med. Marcin Mazerant  -   Specjalista z zakresu otorynolaryngologii
dr n. med.  Ramzes Stańczyk  -  Specjalista z zakresu otorynolaryngologii
dr n. med. Joanna Sułkowska  -  Specjalista z zakresu otorynolaryngologii

Rezydenci:

lek. Jolanta Chmielecka – Rutkowska
lek. Karolina Gos
lek. Weronika Lucas Grzelczyk
lek. Paweł Krystkiewicz
lek. Anna Pieczykolan
lek. Łukasz Więclewski
 
Stowarzyszenie INCUS dla Wsparcia Rozwoju Otolaryngologii Łódzkiej - organizacja działająca przy I Katedrze Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego

Kierownik - dr hab. n.  med. Dariusz Jaskólski

 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
 • Delegat Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów do UEMS
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki
 • Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji

Z-ca Kierownika - dr n. med. Krzysztof Tybor

 • Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

Zespół Lekarski

dr n. med. Stanisław Andrzejak

 • Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

dr n. med. Marlena Hupało

 • Kierownik Pracowni Neurofizjologii
 • Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
 • Członek Polskiego Towarzystwa Epileptologii
 • Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
 • Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

dr n. med. Piotr Kasprzak

 • Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

lek.  n. med. Tomasz Papierz

 • Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

dr n. med. Jacek Jakubowski 

 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Akupunktury
 • Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

dr  n. med. Jan Fortuniak

 • Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

dr n. med. Rafał  Wójcik

 • Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

dr  n. med. Bartosz Bryszewski

 • Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

dr n. med. Mariusz Heleniak

 • Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

lek.  n.  med. Wojciech Świątnicki

 • Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

lek. n. med. Karol Wiśniewski

 • Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

dr n. med. Elżbieta  Ormezowska  - psycholog

Oddział Kliniczny Neurologii

Kierownik - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj

 1. Wiceprezydent Europejskiej Federacji Neurologii EFNS w latach 1999-2005
 2. Przewodniczący Komisji Współpracy Europejskiej EFNS w latach 1999-2008
 3. Członek Komisji Nauki EFNS w latach 1999-2008
 4. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Badań nad Stwardnieniem Rozsianym
 5. Członek Zarządu Europejskiego Komitetu Badań nad Stwardnieniem Rozsianym w latach 2005-2008
 6. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 7. Zagraniczny Członek Amerykańskiej Akademii Neurologii
 8. Członek Zarządu Europejskiej Fundacji Charcot’a
 9. Członek Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Neuroimmunologii
 10. Członek Polskiej Akademii Umiejętności
 11. Członek Rad Naukowych Czasopism: Journal of Neuroimmunology, Neurologia i Neurochirurgia Polska.

Prof. zw. dr hab. n. med. Antoni Prusiński

 1. Prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Bólu Głowy
 2. Prezes w latach 1987-1995, obecnie członek honorowy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 3. Członek Zarządu w latach 1980-1995, obecnie członek International Headache Society
 4. Założyciel i Przewodniczący Sekcji Badań Migreny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 5. Redaktor czasopism: Neurologia Praktyczna, Migrena, Vertigoprofil
 6. Członek Rad Naukowych czasopism: Neurologia i Neurochirurgia Polska, Udar, Sen, Ból, Journal of Neurological Science
 7. Członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN
 8. Członek American Academy of Neurology
 9. Członek Światowej Federacji Neurologii

Dr hab. n. med. Jacek Rożniecki

 1. Prezes Polskiego Towarzystwa Bólu Głowy
 2. Członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 3. Członek International Headache Society
 4. Członek Kolegium Redakcyjnego Czasopism Naukowych: Medycyna Praktyczna – Neurologia

Dr n. med. Anna Jurewicz

 1. ECTRIMS Council Member

Dr n. med. Małgorzata Siger

 1. Zastępca Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Badań nad Stwardnieniem Rozsianym

Dr n. med. Małgorzata Zielińska

 1. Kierownik Pracowni Elektrofizjologii
 2. Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej

Dr n. med. Tomasz Berkowicz

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Badań nad Stwardnieniem Rozsianym
 2. Sędzia Sądu Lekarskiego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej

Dr n. med. Agata Walczak

 1. Skarbnik Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Badań nad Stwardnieniem Rozsianym

Dr n. med. Mariola Świderek - Matysiak

 1. ECTRIMS Council Member

Dr n. med. Łukasz Jasek

 1. Przewodniczący Koła Młodych Lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi.

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii

Kierownik - prof. dr hab. n. med. Paweł Górski

 1. Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (lata 2000-2003)
 2. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób Wewnętrznych
 3. Członek Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej
 4. Członek Amerykańskiej Akademii Astmy, Alergii i Immunologii Klinicznej
 5. Członek Międzynarodowej Komisji Medycyny Pracy
 6. Członek Zarządu Asthma Section Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej
 7. Członek Polskiego Towarzystwa Immunologicznego
 8. Członek Towarzystwa Internistów Polskich
 9. Członek Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego
 10. Członek komitetów naukowych czasopism medycznych:
  • "International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health"
  • "International Review of Allergology and Clinical Immunology"
  • "Medycyna Środowiskowa"
  • "Postępy Dermatologii i Alergologii"
  • "Pneumonologia i Alergologia Polska"

Z-ca Kierownika - dr n. med. Jerzy Marczak

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego
 2. Członek Towarzystwa Internistów Polskich

Dr hab. n. med. Adam Antczak

 1. Wiceprzewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 2. Założyciel i Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej
 3. Członek Europejskiego Towarzystwa Oddechowego
 4. Członek Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego

Dr n. med. Małgorzata Bocheńska-Marciniak

 1. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Dr n. med. Karol Gondorowicz

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 2. Członek Europejskiego Towarzystwa Oddechowego
 3. Członek Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego

Dr n. med. Maria Kołomecka

 1. Konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
 3. Członek Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego
 4. Członek Zarządu Kolegium Lekarzy Gerontologów w Polsce

Dr hab. n. med. Wojciech J. Piotrowski

 1. Sekretarz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 2. Sekretarz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego
 3. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej
 4. Członek Europejskiego Towarzystwa Oddechowego

Dr hab. n. med. Tadeusz Pietras

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego
 2. Członek Towarzystwa Internistów Polskich
 3. Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 4. Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
 5. Członek Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
 6. Członek Krajowego Towarzystwa Autyzmu
 7. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 8. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

Dr n. med. Ewa Zielińska - Wyderkiewicz

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego
 3. Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Oddział Kliniczny Okulistyki

Kierownik - prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki

 1. Kierownik I Katedry i Kliniki Chorób Oczu UM w Łodzi
 2. Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO)
 3. Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS)

Z-ca Kierownika - dr n. med. Aleksandra Synder

 1. Członek Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
 2. Członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
 3. Członek Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
 4. Członek European Society of Cataract and Refractive Surgeons

Zespół lekarski

 1. Dr hab. n. med. Anna Broniaczyk Loba – prof. nadzw. UM w Łodzi
  • Kierownik Zakładu Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu UM w Łodzi
  • Członek Europejskiego Towarzystwa Strabologicznego
  • Członek PTO
 2. Dr hab. n. med. Michał Wilczyński – st. Asystent – adiunkt UM w Łodzi
  • Członek Zarządu Głównego PTO ( sekretarz)
  • Członek Zarządu Łódzkiego Oddziału PTO
  • Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS)
  • Członek European Vitreo Retinal Society (EURS)
 3. dr Ewa Bilińska - st. asystent
 4. dr Hanna Grymin - st. asystent- starszy wykładowca UM w Łodzi
 5. dr Beata Latecka-Krajewska - st. Asystent, asystent UM w Łodzi
 6. dr Piotr Loba - st.asystent - adiunkt UM w Łodzi
 7. dr Izabela Nowak - st. asystent
 8. dr Olimpia Nowakowska - st. asystent starszy wykładowca UM w Łodzi
 9. dr Dorota Pałenga Pydyn - st. asystent starszy wykładowca UM w Łodzi

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Kierownik - prof. dr hab. n. med. Janusz Strzelczyk

 1. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii klinicznej
 2. Członek Kolegium Redakcyjnego Polskiego Przeglądu Chirurgicznego
 3. Członek Rady Naukowej Przeglądu Gastroenterologicznego.

Z-ca Kierownika – dr n. med. Dariusz Szymański

Zespół lekarski:

 1. Dr n. med. Jarosław Hołyński – st. asystent
 2. Dr n. med. Michał Nowicki – st. asystent
 3. Dr n. med. Adam Durczyński – st. asystent
 4. Dr n. med. Piotr Hogendorf - st. asystent
 5. Lek. med. Piotr Maciejewski – mł. asystent
 6. Lek. med. Barbara Piątek - mł. asystent
 7. Dr n. med. Krzysztof Szwedziak - mł. asystent
 8. Lek. med. Witold Izdebski- mł. asystent
 9. Lek. med. Aleksander Król - mł. asystent
 10. Lek. med. Michał Wlaźlak- mł. asystent

Oddział Kliniczny Chirurgii Gastroenterologicznej Onkologicznej i Ogólnej

Kierownik - prof. dr hab. n. med. Janusz Strzelczyk

 1. Dr n. med. Paweł Czekalski
  • Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi
  • Członek Komisji Organizacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej
  • Członek Komisji Bioetycznej Centrum Zdrowia Matki Polki
 2. Dr n. med. – Piotr Jurałowicz
 3. Dr n. med. – Tomasz Szewczyk
 4. Dr n. med. – Przemysław Janczak
 5. Dr n. med. – Adam Janiak
 6. Dr n. med. – Artur Palczak
 7. Dr n. med. – Andrzej Witczak
 8. Dr n. med. – Jerzy Klimczak
 9. Dr n. med. – Andrzej Papiewski
 10. Dr n. med. – Jacek Mikosiński
 11. Lek. med. Jarosław Czeczotka
 12. Lek. med. Michał Rogozik

Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej

Kierownik - prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas specjalizacja: Gastroenterologia II° i Choroby Wewnętrzne II°

 1. Konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii
 2. Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 3. Członek Zarządu Polskiego Klubu Trzustkowego
 4. Członek Zarządu Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego
 5. Członek Zarządu European Pancreatic Club

Z-ca Kierownika - Dr n. med. Marek Pazurek specjalizacja: Gastroenterologia II° i Choroby Wewnętrzne II°

 1. Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 2. Członek Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego

St. Asystenci:

Dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska specjalizacja: Gastroenterologia II° i Choroby Wewnętrzne II°

 1. Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 2. Członek Zarządu Polskiego Klubu Trzustkowego
 3. Członek Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego
 4. Członek European Pancreatic Club

Dr n. med. Justyna Kotynia specjalizacja: Gastroenterologia II° i Choroby Wewnętrzne II°

 1. Członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 2. Członek Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego

Dr n. med. Renata Talar Wojnarowska specjalizacja: Gastroenterologia II° i Choroby Wewnętrzne II°

 1. Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 2. Członek Polskiego Klubu Trzustkowego
 3. Członek Zarządu Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego
 4. Członek European Pancreatic Club

Dr n. med. Piotr Daniel specjalizacja: Choroby Wewnętrzne II° (Gastroenterologia w trakcie)

 1. Członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 2. Członek Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego

Dr n. med. Aleksandra Kaczka specjalizacja: Choroby Wewnętrzne II° (Gastroenterologia w trakcie)

 1. Członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 2. Członek Polskiego Klubu Trzustkowego
 3. Członek Zarządu Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego
 4. Członek European Pancreatic Club

Dr n. med. Anna Mokrowiecka specjalizacja: Choroby Wewnętrzne II° (Gastroenterologia w trakcie)

 1. Członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 2. Członek Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego

Dr n. med. Marta Słomka specjalizacja: Choroby Wewnętrzne II°

 1. Członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 2. Członek Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego

Dr n. med. Piotr Oset specjalizacja: Gastroenterologia II° i Choroby Wewnętrzne II°

 1. Członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 2. Członek Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego

Lek. med. Anna Boduła specjalizacja: Choroby Wewnętrzne II°

 1. Członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Dr n. med. Łukasz Durko specjalizacja: Choroby Wewnętrzne II° (Gastroenterologia w trakcie)

 1. Członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 2. Członek Polskiego Klubu Trzustkowego
 3. Członek Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego
 4. Członek European Pancreatic Club

Mł. Asystenci:

Lek. med. Katarzyna Winter – specjalizacja: Choroby wewnętrzne w trakcie

 1. Członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Lek. med. Wojciech Deroń – specjalizacja: Choroby wewnętrzne w trakcie

 1. Członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Lekarze Rezydenci

Lek. med. Wojciech Włodarski – specjalizacja: Choroby wewnętrzne w trakcie

 1. Członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Lek. med. Danuta Domżał- Magrowska – specjalizacja: Choroby wewnętrzne w trakcie

 1. Członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Lek. med. Marek K. Kowalski – specjalizacja: Choroby wewnętrzne w trakcie

 1. Członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii

Kierownik Oddziału- dr n. med. Jerzy Wojciech Kozłowski

Zespół lekarski

 1. dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska - starszy asystent
 2. dr n. med. Monika Antczak-Marczak - starszy asystent
 3. dr n. med. Marcin Kaźmierczak - starszy asystent
 4. dr n. med. Marta Kołacińska Flont- młodszy asystent
 5. dr n. med. Michał Panek - starszy asystent
 6. dr n. med. Damian Tworek – starszy asystent
 7. dr n. med. Anna Elgalal – starszy asystent
 8. dr n. med. Katarzyna Jarmakowska – starszy asystent
 9. dr n. med. Dorota Kierszniewska Stępień – starszy asystent
 10. lek med. Paulina Kroczyńska – młodszy asystent
 11. dr n. med. Sławomir Kozanecki – starszy asystent
 12. dr n. med. Maciej Kupczyk – starszy asystent
 13. dr n. med. Paweł Majak – starszy asystent

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik - prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński

 1. Wieloletni Konsultant Wojewódzki, Krajowy z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii
 2. Wieloletni Naczelny Specjalista w W.P. z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
 3. Prezes i założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof
 4. Wieloletni członek Zarządu Głównego i Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 5. Członek Komisji PAN
 6. Członek Amerykańskiego Towarzystwa Znieczuleń Regionalnych
 7. Członek Europejskiego Towarzystwa Znieczuleń Regionalnych
 8. Członek Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii,
 9. Przewodniczący grupy ekspertów ds. akredytacji w anestezjologii i intensywnej terapii.

Z-ca Kierownika - dr n. med. Andrzej Wieczorek

 1. Lekarz Medycyny Hiperbarycznej
 2. Członek Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 3. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 4. Autorstwo i współautorstwo licznych artykułów naukowych z zakresu AiIT
 5. Wykładowca licznych szkoleń i kursów w ramach studiów podyplomowych z zakresu AiIT

Zespół lekarski:

Lek. med. Augustyniak Ewa - specjalista AiIT
Lek. med. Bratkowski Mariusz - specjalista AiIT
Dr n. med. Dekert Piotr - specjalista AiIT
Lek. med. Frączek Antonii - specjalista AiIT
Lek. med. Gajewski Piotr - specjalista AiIT
Dr hab. n. med. Gaszyński Tomasz - specjalista AiIT
Lek. med. Grabarek Monika - specjalista AiIT
Lek. med. Krupowczyk Wojciech - specjalista AiIT
Lek. med. Leśniewicz Tomasz - specjalista AiIT
Dr n. med. Pietrzyk Monika
Lek. med. Poznańska Grażyna - specjalista AiIT
Dr n. med. Ratajczyk Paweł - specjalista AiIT
Lek. med. Święcicki Tomasz
Dr n. med. Tokarz Anna - specjalista AiIT
Dr n. med. Trafidło Tamara
Dr n. med. Ulbrich Krzysztof - specjalista AiIT
Lek. med. Wojciechowska Barbara - specjalista AiIT
Lek. med. Źaryski Witold - specjalista AiIT
Dr n. med. Hilewicz-Suzin Jadwiga - specjalista AiIT

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Bogumiła Snopek

Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Zespół pielęgniarski - 60 osób

9-ciu Specjalistów z Pielęgniarstwa z Anestezjologii i Intensywnej Opieki
41 Pielęgniarek/Pielęgniarzy z Kursem Kwalifikacyjnym z Pielęgniarstwa anastezjologicznego i Intensywnej Opieki
1 Ratowniczka Medyczna

Zakład Radiologii

Kierownik Zakładu - prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

 1. Sekretarz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 2. Sekretarz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Angiologii
 3. Konsultant w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Zakład Rehabilitacji

Kierownik Zakładu - dr n. med. fizjoterapeuta Marek Woszczak

 1. Specjalista fizjoterapii
 2. Przewodniczący Rady Pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1
 3. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 4. Członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 5. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologii
 6. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 7. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej
 8. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej
 9. Członek Zespołu Ekspertów w zakresie Rehabilitacji, Fizjoterapii do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 10. Członek Komisji Egzaminacyjnej na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie Fizjoterapii

Zastępca Kierownika mgr fizjoterapeuta Marcin Szczepanik

 1. Specjalista fizjoterapii
 2. Prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 3. Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 4. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 5. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej
 6. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologii

Koordynator pracy Zakładu Rehabilitacji technik fizjoterapii Barbara Opuchlik

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

  dr n. med. fizjoterapeuta Maciej Niewodniczy

 1. Specjalista I st w zakresie Rehabilitaji Ruchowej
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej
 3. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologii

mgr fizjoterapeuta Bartłomiej Marciniak

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii

mgr fizjoterapeuta Anna Olbromska

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

mgr fizjoterapeuta Jarosław Walak

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

mgr fizjoterapeuta Marta Zajdel

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

licencjonowany fizjoterapeuta Sebastian Kiciński

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

technik fizjoterapii Sławomir Ciepłucha

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

technik fizjoterapii Grażyna Derlich

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

technik fizjoterapii Zofia Mikołajczyk

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

technik fizjoterapii Piotr Mroczyński

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 3. Członek Fundacji Udaru Mózgu

technik fizjoterapii Mirosław Rokiel

 1. Społeczny Zakładowy Inspektor Pracy USK Nr 1
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

technik fizjoterapii Barbara Rożnowska

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

technik fizjoterapii Andrzej Sobiecki

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

technik fizjoterapii Anna Wolińska

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

masażysta dyplomowany Jan Adasiewicz

masażysta dyplomowany Zbigniew Czarnecki

 1. Członek Stowarzyszenia Zawodowego Niewidomych Techników i Masażystów

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu - dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk, prof. nadzw. UM

 1. Członek Rady Akredytacyjnej Ministra Zdrowia.
 2. Członek Grupy Roboczej IFCC ISO 15189
 3. Członek Zespołu Ekspertów Ministra Zdrowia ds. opracowania nowelizacji programu specjalizacji w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej i hematologii.
 4. Członek Zespołu Ekspertów Ministra Zdrowia ds. opiniowania podmiotów ubiegających się o możliwość prowadzenia staży kierunkowych w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 5. Status eksperta technicznego laboratorium badawczego i medycznego Polskiego Centrum Akredytacji.
 6. Członek towarzystw naukowych: PTDL, IFCC, PTHiT, PTC

Asystenci Zakładu

 1. dr n.med. Makandjou-Ola Eusebio – mł. Asystent, członek ASCP, AAI, ESCMID, CPhT.
 2. mgr Krzysztof Głusiński – mł. asystent – Członek Towarzystwa PTDL, PTHiT
 3. mgr Anna Jasińska - st. asystent - Członek Towarzystwa PTDL
 4. mgr Justyna Kobus – mł. asystent - Członek Towarzystwa PTDL
 5. mgr Monika Kołodziej – mł. asystent - Członek Towarzystwa PTDL
 6. dr n. med. Łukasz Kraszula – mł. asystent Członek Towarzystwa PTDL
 7. mgr Monika Kubiak – mł. asystent
 8. mgr Renata Kubiak – mł. asystent
 9. mgr Małgorzata Kusińska - asystent - Członek Towarzystwa PTDL
 10. mgr Anna Kwiatosińska – mł. asystent - Członek Towarzystwa PTDL
 11. mgr Daria Łuczyńska – mł. asystent - Członek Towarzystwa PTDL
 12. mgr Małgorzata Offierska – st. asystent - Członek Towarzystwa PTDL
 13. mgr Piotr Pietras – mł. asystent - Członek Towarzystwa PTDL, PTHiT
 14. mgr Iwona Rafalska – mł. asystent - Członek Towarzystwa PTDL
 15. mgr Krzysztof Rus – mł. Asystent
 16. mgr Anna Rzeźnicka – asystent - Członek Towarzystwa PTDL
 17. mgr Jolanta Tyfa – st. asystent - Członek Towarzystwa PTDL
 18. mgr Urszula Woźniak-Sosnowska – st. asystent - Członek Towarzystwa PTDL

Pracownia Mikrobiologii

Kierownik Pracowni Mikrobiologii - dr Anna Bartoszko-Tyczkowska - specjalista mikrobiologii II°

 1. mgr Violetta Chojecka- specjalista mikrobiologii II°, specjalista analityki klinicznej I°
 2. dr Agnieszka Kiryszewska - mikrobiolog
 3. mgr Renata Komar – mikrobiolog
 4. mgr Małgorzata Krasińska - mikrobiolog
 5. mgr Anna Szpakowska – mikrobiolog
 6. mgr Anna Ważyńska - mikrobiolog
 7. Anna Chmielewska - st. technik analityki medycznej
 8. Mirosława Wrzesińska –st. technik analityki medycznej
 9. Małgorzata Jeziorna – technik analityki medycznej


Izba Przyjęć - Kierownik -dr n. med. Elżbieta Balcerzyk Barzdo

Stacja dializ

ZESPÓŁ LEKARSKI STACJI DIALIZ

 

 1. dr n.med. RAFAŁ ZWIECH specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii; P.O. Kierownika Stacji Dializ, członek: Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Europejskiego Towarzystwa Dializoterapii i Transplantologii(ERA-EDTA) oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN)
 2. lek. BEATA PIETRZAK specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii, transplantologii oraz transfuzjologii
 3. lek. KATARZYNA BRATKOWSKA specjalista chorób wewnętrznych
 4. dr n.med. SŁAWOMIR CHRUL, specjalista nefrologii i pediatrii oraz choroby wewnętrzne
 5. dr n.med. PRZEMYSŁAW DRYJA specjalista chorób wewnętrznych
 6. dr n.med. JOLANTA FIJAŁKOWSKA-MORAWSKA specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii oraz transplantologii
 7. lek. AGNIESZKA GOŁĘBIEWSKA-WALCZAK specjalista chorób wewnętrznych
 8. lek. PAWEŁ NYKIEL specjalista chorób wewnętrznych
 9. lek. KAROLINA SĘK-SZCZEPANOWSKA specjalista chorób wewnętrznych
 10. dr n.med. MAGDALENA SZKLAREK-KUBICKA specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii