Kadra medyczna SP ZOZ USK im. Norberta Barlickiego w Łodzi

Centralny Blok Operacyjny
dr n. med. Krzysztof Ulbrich specjalista anestezjolog koordynator Centralnego Bloku Operacyjnego
Gabinet Stomatologii Ogólnej
lek. dent. Marek Mucha mł. asystent
Izba Przyjęć
lek. med. Elżbieta Balcerzyk-Barzdo specjalista medycy ratunkowej kierownik Izby Przyjęć
lek. med. Piotr Strzelecki specjalista medycy ratunkowej z-ca kierownika
dr n. med. Zbigniew Muras specjalista z zakresu chirurgii ogólnej, specjalista medycy ratunkowej st. asystent
lek. med. Wojciech Szendzikowski specjalista z zakresu chorób wewnętrznych st. asystent
lek. med. Maciej Kuzan specjalista z zakresu chorób wewnętrznych
lek. med. Krzysztof Chmielecki specjalista z zakresu chorób wewnętrznych I °
lek. med. Andrzej Doryń specjalizant z zakresu medycyny ratunkowej
lek. med. Joanna Jarek specjalizant z zakresu medycyny ratunkowej
lek. med. Igor Rzepecki specjalizant z zakresu medycyny ratunkowej
lek. med. Marek Lipiński specjalizant z zakresu medycyny ratunkowej
lek. med. Przemysław Karpiński specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
prof.dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński specjalista anestezjolog, specjalista medycy ratunkowej p.o. lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Andrzej Wieczorek specjalista anestezjolog                            z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
lek. med. Ewa Augustyniak specjalista anestezjolog                            st. asystent
lek. med. Mariusz Bratkowski specjalista anestezjolog                            st. asystent
dr n. med. Piotr Dekert specjalista anestezjolog                            st. asystent
lek. med. Piotr Gajewski specjalista anestezjolog                            st. asystent
prof.dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński specjalista anestezjolog                            st. asystent-koordynator
lek. med. Monika Grabarek specjalista anestezjolog                            st. asystent
lek. med. Wojciech Krupowczyk specjalista anestezjolog                            st. asystent
lek. med. Tomasz Leśniewicz specjalista anestezjolog                            st. asystent
lek. med. Dawid Nowak specjalista anestezjolog                            st. asystent
lek. med. Mariusz Piegat specjalista anestezjolog                            st. asystent
lek. med. Grażyna Poznańska specjalista anestezjolog                            st. asystent
dr n. med. Paweł Ratajczyk specjalista anestezjolog                            st. asystent
lek. med. Anna Szubert specjalista anestezjolog                            st. asystent
dr n. med. Anna Tokarz specjalista anestezjolog                            st. asystent
lek. med. Ewa Uznańska-Kuna specjalista anestezjolog                            st. asystent
lek. med. Witold Żaryski specjalista anestezjolog                            st. asystent
dr n. med. Jadwiga Hilewicz-Suzin specjalista anestezjolog
lek. med. Marina Błaszczyk rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Ewa Bocheńska rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Magdalena Bogdańska-Trykacz rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Bartosz Borkowski rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Artur Cywiński rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Karolina Góralczyk-Sławińska rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Joanna Jaskółowska rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Bogusława Jeż rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Łukasz Kaczmarek rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Adriana Kaźmierczak-Sowa rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Julia Krakowiak rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Małgorzata Krukowska rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Hubert Kwapisz rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Barbara Michalska rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Andrzej Michałowski rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Anna Myszkowska rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Monika Olszewska-Biland rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Szymon Pańkowski rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Adam Pastusiak rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Monika Pietrzyk rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Cezary Puszcz rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Maja Roszkowska rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Łukasz Rybus rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Dominik Sambor rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Grzegorz Sołtys rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Michał Stankiewicz-Rudnicki rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Tomasz Szczur rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Elżbieta Szewczyk rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Gabriela Szymelfenig rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Michał Walis rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Marta Wasiak rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Katarzyna Woźniak rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Małgorzata Żurek rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Piotr Gąsiorowski specjalizant z zakresu anestezjologii
lek. med. Ryszard Kałużny specjalizant z zakresu anestezjologii
Oddział Kliniczny Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej
dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska specjalista chir. szczękowej p.o. lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Joanna Grodecka specjalista chir. szczękowej z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
lek. dent. Tomasz Kowalczyk specjalista chir. szczękowej st. asystent
lek. dent. Lidia Kruczykowska specjalista chir. szczękowej st. asystent
dr n. med. Aneta Neskoromna-Jędrzejczak specjalista chir. szczękowej st. asystent
lek. dent. Alicja Plewińska specjalista chir. szczękowej st. asystent
dr n. med. Aleksander Przygoński specjalista chir. szczękowej st. asystent
lek. dent. Tomasz Barłóg rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. med. Katarzyna Bogusiak rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. dent. Jowita Kacprzak rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. med. Michał Kurczyński rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. dent. Michał Lewicki rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. dent. Radosław Milcarz rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. med. Michał Pyfel rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. dent. Oskar Szram rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. med. Adam Szyszkowski rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
dr n. med. Dominika Teodorczyk-Werfel rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. stom. Artur Wróbel-Roztropiński rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
Bartłomiej Famulski specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej
lek. dent. Krzysztof Brzegowy specjalizant z zakresu chir. stomatologicznej lekarz - rezydent
lek. dent. Katarzyna Sopińska specjalizant z zakresu chir. stomatologicznej lekarz - rezydent
lek. dent. Agnieszka Bakalarz mł. asystent
lek. dent. Michał Służalec specjalizant z zakresu chir. stomatologicznej mł. asystent
lek. dent. Artur Chomik specjalizant z zakresu chir. stomatologicznej
lek. dent. Marcin Kotowski specjalizant z zakresu chir. stomatologicznej
lek. dent. Katarzyna Kowalska - Frańczak specjalizant z zakresu chir. stomatologicznej
lek. med. Karolina Rumińska specjalizant z zakresu chir. stomatologicznej
lek. med. Katarzyna Sopińska specjalizant z zakresu chir. stomatologicznej
Oddział Kliniczny Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej
dr n. med. Piotr Jurałowicz specjalista z zakresu chirurgii ogólnej p.o. lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
lek. med. Adam Janiak specjalista z zakresu chirurgii ogólnej,                                 specjalista gastroenterolog st. asystent
lek. med. Andrzej Witczak specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej st. asystent
dr n. med. Paweł Czekalski specjalista z zakresu chirurgii ogólnej st. asystent
dr n. med. Przemysław Janczak specjalista z zakresu chirurgii ogólnej st. asystent
dr n. med. Jerzy Klimczak specjalista chorób wewnętrznych st. asystent
dr n. med. Dariusz Pakuła specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej st. asystent
dr n. med. Artur Palczak specjalista z zakresu chirurgii ogólnej st. asystent
dr n. med. Andrzej Papiewski specjalista chirurg, angiolog st. asystent
dr n. med. Tomasz Szewczyk specjalista z zakresu chirurgii ogólnej st. asystent
lek. med. Paweł Fuchs rezydent, specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej lekarz - rezydent
lek. med. Oliwia Grząsiak rezydent, specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej lekarz - rezydent
lek. med. Mateusz Kamiński rezydent, specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej lekarz - rezydent
lek. med. Aneta Szmiel rezydent, specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej lekarz - rezydent
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
prof.dr hab. n. med. Janusz Strzelczyk specjalista transplantolog, specjalista z zakresu chirurgii ogólnej lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Dariusz Szymański specjalista transplantolog, specjalista z zakresu chirurgii ogólnej z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Adam Durczyński specjalista z zakresu chirurgii ogólnej st. asystent
dr n. med. Piotr Hogendorf specjalista z zakresu chirurgii ogólnej,                            specjalizant z zakresu transplantologii st. asystent
dr n. med. Jarosław Hołyński specjalista z zakresu chirurgii ogólnej st. asystent
dr n. med. Michał Nowicki specjalista z zakresu chirurgii ogólnej,                            specjalizant z zakresu transplantologii st. asystent
dr n. med. Krzysztof Szwedziak specjalista z zakresu chirurgii ogólnej st. asystent
lek. med. Witold Izdebski rezydent, specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej lekarz - rezydent
lek. med. Aleksander Król rezydent, specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej lekarz - rezydent
lek. med. Michał Wlaźlak rezydent, specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej lekarz - rezydent
lek. med. Tomasz Klimczak specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej mł. asystent
lek. med. Piotr Maciejewski specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej mł. asystent
Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z Odcinkiem dla Dzieci
dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Bogusław Antoszewski specjalista chir. plastycznej lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Paweł Pisera specjalista chir. plastycznej z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Marta Fijałkowska specjalista chir. plastycznej st. asystent
dr n. med. Aleksandra Iljin specjalista chir. plastycznej st. asystent
dr n. med. Małgorzata Kot specjalista chir. plastycznej st. asystent
dr n. med. Edward Lewandowicz specjalista chir. plastycznej st. asystent
dr hab. n. med. Jan Rykała specjalista chir. plastycznej st. asystent
dr n. med. Tomasz Zieliński specjalista chir. plastycznej st. asystent
dr n. med. Anna Kasielska-Trojan rezydent, specjalizant z zakr. chir. plastycznej lekarz - rezydent
lek. med. Piotr Pietruski rezydent, specjalizant z zakr. chir. plastycznej lekarz - rezydent
lek. med. Piotr Stabryła rezydent, specjalizant z zakr. chir. plastycznej lekarz - rezydent
lek. med. Barbara Rusin-Wieniewska specjalizant z zakresu chirurgii plastycznej
lek. med. Ireneusz Siewiera specjalizant z zakresu chirurgii plastycznej
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii z Odcinkiem dla Dzieci
dr n. med. Jerzy Kozłowski specjalista medycyny rodzinnej, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Monika Antczak-Marczak specjalista alergolog, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych,          st. asystent
dr n. med. Anna Elgalal specjalista alergolog, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych,          st. asystent
lek. med. Katarzyna Jarmakowska specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu chorób płuc st. asystent
dr n. med. Dorota Kierszniewska-Stępień specjalista alergolog, specjalista chorób wewnętrznych,          st. asystent
dr n. med. Marta Kołacińska-Flont specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu alergologii st. asystent
lek. med. Sławomir Kozanecki specjalista diabetolog, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych,          st. asystent
dr hab. n. med. Maciej Kupczyk specjalista alergolog, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych,          st. asystent
dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska specjalista alergolog,  specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu chorób płuc st. asystent
dr n. med. Paweł Majak specjalista alergolog, specjalista z zakresu pediatrii,          st. asystent
dr n. med. Michał Panek specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu chorób płuc st. asystent
dr n. med. Sebastian Słomka specjalista z zakresu hipertensjologii,                                         specjalista z zakresu chorób wewnętrznych,          st. asystent
dr n. med. Damian Tworek specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu alergologii st. asystent
lek. med. Paulina Korczyńska specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych mł. asystent
lek. med. Piotr Łacwik mł. asystent
lek. med. Katarzyna Kisiel specjalista z zakresu dermalogii i wenerologii, specjalizant z zakresu alergologii
lek. med. Małgorzata Maj specjalista z zakresu dermalogii i wenerologii, specjalizant z zakresu alergologii
lek. med. Miłosz Kuświk specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych
Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej
prof.dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas specjalista gastroenterolog lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Marek Pazurek specjalista gastroenterolog z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
lek. med. Anna Boduła specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu gastroenterologii st. asystent
dr n. med. Łukasz Durko specjalista gastroenterolog st. asystent
dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska specjalista gastroenterolog st. asystent
dr n. med. Aleksandra Kaczka specjalista gastroenterolog st. asystent
lek. med. Dariusz Krzyczmanik specjalista z zakresu chorób zakaźnych st. asystent
dr n. med. Anna Mokrowiecka specjalista gastroenterolog st. asystent
lek. med. Piotr Oset specjalista gastroenterolog st. asystent
lek. med. Kinga Podlaszewska specjalista z zakresu chorób wewnętrznych st. asystent
dr n. med. Anna Sobol-Pacyniak specjalista z zakresu chorób wewnętrznych st. asystent
dr hab. n. med. Renata Talar-Wojnarowska specjalista gastroenterolog st. asystent
lek. med. Marta Dobras specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu gastroenterologii
lek. med. Krzysztof Grykiel specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu gastroenterologii
lek. med. Bartosz Leśniowski specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu gastroenterologii
lek. med. Magdalena Żyła specjalista z zakresu chorób wewnętrznych st. asystent
lek. med. Katarzyna Winter specjalista z zakresu chorób wewnętrznych st. asystent
lek. med. Wojciech Deroń specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych mł. asystent
lek. med. Katarzyna Bladowska-Dekert rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Danuta Domżał-Magrowska rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Marek Kowalski rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Anna Kozak rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Barbara Włodarczyk rezydent, specjalizant z zakresu gastroenterologii lekarz - rezydent
lek. med. Wojciech Włodarski rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Małgorzata Woźniak rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego
dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Dariusz Jaskólski specjalista z zakresu neurochirurgii lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Krzysztof Tybor specjalista z zakresu neurochirurgii z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Marlena Hupało specjalista z zakresu neurochirurgii kierownik Pracowni Neurofizjologii
dr n. med. Stanisław Andrzejak specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
dr n. med.  Bartosz Bryszewski specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
dr n. med. Jan Fortuniak specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
dr n. med. Mariusz Heleniak specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
dr n. med. Jacek Jakubowski specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
dr n. med. Piotr Kasprzak specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
lek. med. Tomasz Papierz specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
dr n. med. Rafał Wójcik specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
dr n. med. Elżbieta Ormezowska psycholog
lek. med. Michał Piotrowski rezydent, specjalizant z zakresu neurochirurgii lekarz - rezydent
lek. med. Ernest Bobeff specjalizant z zakresu neurochirurgii mł. asystent
lek. med. Karol Wiśniewski specjalizant z zakresu neurochirurgii mł. asystent
Oddział Kliniczny Neurologii
prof.dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj specjalista z zakresu neurologii lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Alina Mochecka-Thoelke specjalista z zakresu neurologii z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
lek. med. Marzena Barzyk specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Agnieszka Ciach specjalista z zakresu neurologii st. asystent
lek. med. Maria Fortak-Michalska specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Łukasz Jasek specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr hab. n. med. Anna Jurewicz specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Maciej Juryńczyk specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Artur Odyniec specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Jolanta Pentela-Nowicka specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr hab. n. med. Jacek Rożniecki specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Małgorzata Siger specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Mariola Świderek-Matysiak specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Agata Walczak specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Małgorzata Zielińska specjalista z zakresu neurologii Kierownik Pracowni Elektrofizjologii
dr n. med. Marcin Mycko specjalista I ° z zakresu neurologii asystent
lek. med. Marcin Bakalarz rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Ewelina Chrząszcz rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Aleksandra Duchań rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Monika Grudziecka rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Magdalena Mariasiewicz-Przesór rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Radosław Michalak rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Jacek Pełka rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Anna Rozbicka rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Karolina Salwierak-Głośna rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Igor Selmaj rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Aleksandra Wawszczyk rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Anna Żurawska rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Marianna Makowska specjalizant z zakresu neurologii
Oddział Kliniczny Okulistyki z Odcinkiem dla Dzieci
prof.dr hab. n. med. Wojciech Omulecki specjalista z zakresu okulistyki lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Aleksandra Synder specjalista z zakresu okulistyki z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Ewa Bilińska specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr hab. n. med. Anna Broniarczyk-Loba specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
lek. med. Igor Drobniewski specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Hanna Grymin specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
lek. med. Sylwia Konarska specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Beata Latecka-Krajewska specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Olimpia Nowakowska specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
lek. med. Marta Owidzka specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Dorota Pałenga-Pydyn specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Joanna Stępień specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
lek. med. Katarzyna Wachowiec specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr hab. n. med. Michał Wilczyński specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Ewa Zamojska specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Maria Orczykowska rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki mł. asystent
lek. med. Edyta Filipek rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Joanna Kiszewska-Szyszow rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Magdalena Kucharczyk rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Aleksandra Pośpiech-Żabierek rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Daria Radzik rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
dr n. med. Kinga Rajska rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Justyna Simiera rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Monika Spychała rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Justyna Tokarczyk rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Irena Topolska rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Maria Wągrowska rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Małgorzata Cipkowska specjalizant z zakresu okulistyki
lek. med. Lyubov Furmanchuk specjalizant z zakresu okulistyki
lek. med. Izabella Kusak rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej
dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Wioletta Pietruszewska specjalista z zakresu alergologii                        specjalista z zakresu otorynolaryngologii lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Katarzyna Bojanowska-Poźniak specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
lek. med. Katarzyna Dąbrowska specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
dr n. med. Marcin Durko specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
dr n. med. Andrzej Jankowski specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
prof.dr hab. n. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
dr n. med. Zbigniew Kozłowski specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
dr n. med. Marcin Mazerant specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
dr n. med. Izabela Olejniczak specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
dr n. med. Anna Pajor specjalista z zakresu audiologii i foniatrii specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
lek. med. Ramzes Stańczyk specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
dr hab. n. med. Katarzyna Starska specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
lek. med. Paweł Krystkiewicz specjalista z zakresu otorynolaryngologii mł. asystent
prof.dr hab. n. med. Tomasz Durko specjalista z zakresu otorynolaryngologii
dr n. med. Paulina Kowalska specjalista z zakresu otorynolaryngologii, specjalizant z zakresu audiologii i foniatrii
lek. med. Agnieszka Pietraszko specjalista z zakresu otorynolaryngologii, specjalizant z zakresu audiologii i foniatrii
lek. med. Jolanta Chmielecka-Rutkowska rezydent, specjalizant z zakresu otorynolaryngologii lekarz - rezydent
lek. med. Karolina Gos rezydent, specjalizant z zakresu audiologii i foniatrii lekarz - rezydent
lek. med. Katarzyna Kott rezydent, specjalizant z zakresu otorynolaryngologii lekarz - rezydent
lek. med. Weronika Lucas Grzelczyk rezydent, specjalizant z zakresu otorynolaryngologii lekarz - rezydent
lek. med. Anna Pieczykolan rezydent, specjalizant z zakresu otorynolaryngologii lekarz - rezydent
lek. med. Barbara Popek rezydent, specjalizant z zakresu otorynolaryngologii lekarz - rezydent
lek. med. Aleksandra Sucherska rezydent, specjalizant z zakresu otorynolaryngologii lekarz - rezydent
lek. med. Łukasz Więclewski rezydent, specjalizant z zakresu otorynolaryngologii lekarz - rezydent
lek. med. Kinga Mikołajczyk specjalizant z zakresu otorynolaryngologii
lek. med. Monika Nurkowska specjalizant z zakresu otorynolaryngologii
Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii
prof.dr hab. n. med. Paweł Górski specjalista z zakresu alergologii lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Jerzy Marczak specjalista chorób płuc z-ca lekarza-kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Izabela Grabska-Kobyłecka specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizantka z zakresu chorób płuc st. asystent
dr n. med. Marcin Kaźmierczak specjalista kardiolog st. asystent
dr n. med. Tomasz Kmiecik specjalista z zakresu alergologii st. asystent
dr n. med. Maria Kołomecka specjalista z zakresu geriatrii st. asystent
dr hab. n. med. Sylwia Kwiatkowska specjalista z zakresu alergologii, specjalista z zakresu chorób płuc st. asystent
dr n. med. Sebastian Majewski specjalista chorób płuc st. asystent
dr hab. n. med. Tadeusz Pietras specjalista chorób płuc  specjalista z zakresu psychiatrii st. asystent
dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski specjalista z zakresu alergologii
dr n. med. Beata Westfal specjalista kardiolog st. asystent
dr n. med. Ewa Zielińska-Wyderkiewicz specjalista z zakresu alergologii st. asystent
lek. med. Radosław Jelistratow specjalista z zakresu chorób wewnętrznych,  specjalizantka z zakresu chorób płuc
lek. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalista z zakresu immunologii klinicznej, specjalizantka z zakresu alergologii
lek. med. Mateusz Domagała specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych mł. asystent
dr n. med. Adam Białas rezydent, specjalizant z zakresu chorób płuc lekarz - rezydent
lek. med. Agata Dutkowska rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Witold Górski rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Ewa Kołomecka-Kochańska rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Małgorzata Pietrusińska rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Michał Poznański rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Adam Antczak specjalista chorób płuc lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Maciej Ciebiada specjalista chorób płuc st. asystent
dr n. med. Jadwiga Kroczyńska-Bednarek specjalista chorób płuc st. asystent
dr n. med. Agnieszka Nielepkowicz-Goździńska specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizantka z zakresu chorób płuc st. asystent
lek. med. Kamil Szyszow specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych mł. asystent
Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)
dr n. med. Marek Kasielski specjalista z zakresu medycyny rodzinnej kierownik P.O.Z.
lek. med. Urszula Górska specjalista z zakresu medycyny rodzinnej, specjalista z zakresu pediatrii st. asystent
lek. med. Agnieszka Rutkowska specjalista z zakresu medycyny rodzinnej st. asystent
lek. med. Andrzej Barwiński specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalista z zakresu medycyny sportowej
lek. med. Anna Bieniek specjalista z zakresu pediatrii, specjalista z zakresu medycyny rodzinnej
Zespół  Poradni Przyklinicznych
dr n. med. Małgorzata Bocheńska-Marciniak specjalista alergolog koordynator poradni
lek. med. Hanna Mroszczyk psychiatra
dr n. med. Izabela Bogus-Buczyńska specjalista alergolog st. asystent
dr n. med. Jadwiga Kaczmarek specjalista alergolog, pediatra st. asystent
prof. dr hab. n. med. Bogdan Modzelewski specjalista chirurg
dr n. med. Wojciech Wasiak specjalista chorób płuc
lek. med. Joanna Miłkowska-Dymanowska specjalista chorób wenętrznych,                                                 specjalizant z zakresu chorób płuc
dr n. med. Anna Zawiasa specjalista chorób wenętrznych,                                       specjalizant z zakresu nefrologii
lek. med. Anna Czerniecka-Ronowska specjalista dermatolog
dr n. med. Magdalena Prusińska-Bratoś specjalista dermatolog
dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill specjalista dermatolog, specjalizant z zakresu alergologii
lek. med. Grażyna Zasadzińska specjalista diabetolog
dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Leszek Czupryniak specjalista diabetolog
dr n. med. Małgorzata Górska-Ciebiada specjalista diabetolog
lek. med. Ewa Jakubczyk specjalista diabetolog
dr n. med. Jolanta Jurczyńska specjalista diabetolog
prof. dr hab. n. med. Jerzy Loba specjalista diabetolog
dr n. med. Maciej Pawłowski specjalista diabetolog
dr n. med. Małgorzata Saryusz-Wolska specjalista diabetolog
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz specjalista diabetolog
lek. med. Joanna Wójcik-Odyniec specjalista diabetolog
dr n. med. Małgorzata Chmielnicka-Pruszczyńska specjalista diabetolog
dr n. med. Justyna Kotynia specjalista gastroenterolog
lek. med. Anna Skrzyńska-Kośmider specjalista ginekolog
lek. med. Katarzyna Orłowska specjalizant z zakresu ginekologii 
lek. med. Joanna Kuczerenko specjalista medycyny rodzinnej
dr n. med. Sławomir Chrul specjalista nefrolog, specjalista z zakresu pediatrii
lek. med. Anna Masajtis-Zagajewska specjalista nefrolog, specjalista chorób wenętrznych,                                                 specjalizant z zakresu transplantologii
dr n. med. Agnieszka Makówka specjalista nefrolog, specjalista transplantolog,                             specjalista chorób wenętrznych
dr n. med. Ewa Rutkowska-Majewska specjalista nefrolog, specjalista transplantolog, specjalista chorób wenętrznych
dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska specjalista nefrolog, specjalista transplantolog, specjalista chorób wenętrznych
dr n. med. Grażyna Wróbel-Wiśniewska specjalista neurochirurg
dr n. med. Agnieszka Durko specjalista neurolog
dr n. med. Jolanta Urbaniak specjalista neurolog st. asystent
dr n. med. Małgorzata Zielińska specjalista neurolog st. asystent
lek. med. Joanna Sułkowska specjalista otorynolaryngologia
lek. med. Krystyna Sobczyńska specjalista pediatra
dr hab. n. med. Andrzej Zieliński specjalista w zakresie chir. plastycznej
dr n. med. Bogusława Manowska specjalista z zakresu chir. szczękowej,                               specjalista z zakresu stomatologii st. asystent
lek. med. Małgorzata Gilewska specjalista z zakresu chorób wewnętrznych
dr n. med. Alicja Kozłowska specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalista z zakresu medycyny rodzinnej
lek. med. Małgorzata Loba specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu diabetologii
lek. med. Ewa Klimczak specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Maria Orczykowska specjalista z zakresu okulistyki
lek. med. Anna Królikowska-Niesiołowska specjalista z zakresu okulistyki
lek. med. Grażyna Skupińska specjalista z zakresu okulistyki
lek. med. Serhij Fiłatow specjalista z zakresu okulistyki
lek. med. Joanna Dudek specjalista z zakresu okulistyki
dr n. med. Piotr Loba specjalista z zakresu okulistyki
lek. med. Joanna Juszczyk specjalista z zakresu okulistyki
dr n. med. Katarzyna Muras-Szwedziak specjalizant z zakresu chorób wenętrznych
lek. med. Małgorzata Wajdlich specjalizant z zakresu chorób wenętrznych
lek. med. Marcin Zdzieszyński specjalizant z zakresu okulistyki
Stacja Dializ
dr n. med. Rafał Zwiech specjalista nefrolog p.o. kierownika Stacji Dializ
Beata Pietrzak specjalista z zakresu transplantologii, specjalista nefrolog z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Magdalena Szklarek-Kubicka specjalista nefrolog st. asystent
dr n. med. Przemysław Dryja specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu nefrologii st. asystent
dr n. med. Jolanta Fijałkowska-Morawska specjalista z zakresu transplantologii, specjalista nefrolog, specjalizant z zakresu transplantologii st. asystent
lek. med. Agnieszka Gołębiewska-Walczak specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu nefrologii st. asystent
lek. med. Katarzyna Bratkowska specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu nefrologii st. asystent
lek. med. Karolina Sęk-Szczepanowska specjalista z zakresu chorób wewnętrznych  st. asystent
lek. med. Paweł Nykiel specjalista z zakresu chorób wewnętrznych  st. asystent
Zakład Patomorfologii
prof.dr hab. n. med. Marian Danilewicz specjalista patomorfolog kierownik zakładu
dr hab. n. med. Stanisław Sporny specjalista patomorfolog st. asystent
dr n. med. Katarzyna Taran specjalista patomorfolog st. asystent
dr n. med. Agnieszka Wierzchniewska-Ławska specjalista patomorfolog st. asystent
lek. med. Joanna Duda-Szymańska specjalista patomorfolog st. asystent
prof.dr hab. n. med. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz specjalista patomorfolog st. asystent
lek. med. Paweł Stawerski specjalista patomorfolog asystent
dr n. med. Anna Bąkiewicz specjalista patomorfolog
dr n. med. Iwona Lewy-Trenda specjalista patomorfolog
lek. med. Łukasz Antoszczyk specjalista patomorfolog,                                                              specjalista medycyny sądowej
prof.dr hab. n. med. Wielisław Papierz specjalista patomorfolog,                                                              specjalista neuropatolog
lek. med. Łukasz Pyziak specjalista patomorfolog
lek. med. Olga Scrinscaia specjalizant z zakresu patomorfologii mł. asystent
lek. med. Maciej Foks specjalizant z zakresu patomorfologii
lek. med. Karolina Janczar specjalizant z zakresu patomorfologii
lek. med. Małgorzata Lewandowska specjalizant z zakresu patomorfologii
Zakład Radiologii
dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk specjalista radiolog kierownik zakładu
lek. med. Magdalena Kaczmarska specjalista radiolog z-ca kierownika
dr n. med. Aneta Antosik-Biernacka specjalista radiolog st. asystent
lek. med. Radosław Biniecki specjalista radiolog st. asystent
dr n. med. Jarosław Chrząstek specjalista radiolog st. asystent
dr n. tech. Marcin Elgalal specjalista radiolog st. asystent
dr n. med. Piotr Grzelak specjalista radiolog st. asystent
lek. med. Jerzy Kowalewski specjalista radiolog st. asystent
lek. med. Kamila Kuś specjalista radiolog st. asystent
dr n. med. Magdalena Marchwicka-Wasiak specjalista radiolog st. asystent
dr n. med. Marek Olszycki specjalista radiolog st. asystent
lek. med. Konrad Szymczyk specjalista radiolog st. asystent
dr n. med. Janusz Ścibór specjalista radiolog st. asystent
lek. med. Romuald Biernacki specjalista radiolog
lek. med. Sławomir Sztajer  specjalista radiolog
lek. med. Wojciech Szubert specjalista radiolog
dr n. med. Agata Majos specjalista radiolog
lek. med. Ewa Szymczyk specjalizant z zakresu kardiologii mł. asystent
lek. med. Jan Sokal specjalizant z zakresu radiologii
lek. med. Marcin Strzelczyk specjalizant z zakresu radiologii
lek. med. Agata Arazińska rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Radosław Głąbicki rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Paulina Gontarczyk rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Katarzyna Kośla rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Anna Kubiś-Lewicka rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Justyna Magdzińska rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Justyna Mes rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Izabela Michalska rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Karolina Nowak rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Sergiusz Ustyniak rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Mateusz Zieliński rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
Zakład Rehabilitacji
dr n. med. Marek Woszczak specjalista fizjoterapii, specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej kierownik Zakładu Rehabilitacji
mgr Marcin Szczepanik specjalista fizjoterapii                  z-ca kierownika
mgr Bartłomiej Marciniak specjalista fizjoterapii                  st. asystent
mgr Anna Olbromska specjalista fizjoterapii                  st. asystent
mgr Jarosław Walak specjalista fizjoterapii                  st. asystent
mgr Marta Zajdel specjalista fizjoterapii                  st. asystent
dr n. med. Maciej Niewodniczy fizjoterapeuta, specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej asystent
mgr Ewa Grabiańska fizjoterapeuta asystent fizjoterapeuta
Sebastian Kiciński fizjoterapeuta asystent fizjoterapeuta
Zbigniew Czarnecki masażysta
Piotr Mroczyński Technik fizjoterapii koordynator pracowni rehabilitacji
Andrzej Sobiecki Technik fizjoterapii technik medyczny fizjoterapeuta
Mirosław Rokiel Technik fizjoterapii st. technik med
Sławomir Ciepłucha Technik fizjoterapii technik medyczny
Anna Wolińska Technik fizjoterapii st. technik med
Barbara Rożnowska Technik fizjoterapii st. technik med
Grażyna Derlich Technik fizjoterapii
Zofia Mikołajczyk Technik fizjoterapii
Barbara Opuchlik Technik fizjoterapii
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
dr hab. n.med,
prof.nadzw.UM
Mirosława Pietruczuk specjalista diagnostyki laboratoryjnej, specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej Kierownik ZDL/Kierownik ds. Jakości
mgr Małgorzata Offierska specjalista analityki klinicznej st. asystent diagnostyki laboratoryjnej, Z-ca Kierownika ZDL
dr n. med. Łukasz Kraszula specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej st. asystent diagnostyki laboratoryjnej, Z-ca Kierownika ds. Jakości
dr hab. n. med. Makandjou-Ola Eusebio mł. asystent, Kierownik administracyjny
dr n.med. Anna Jasińska specjalista diagnostyki laboratoryjnej st. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Jolanta Tyfa I stopień z analityki klinicznej, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej st. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Urszula Woźniak-Sosnowska specjalista diagnostyki laboratoryjnej st. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Małgorzata Kusińska I stopień z analityki klinicznej, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Krzysztof Głusiński mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Justyna Kobus otwarta specjalizacja z laboratoryjnej  diagnostyki mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr Monika Garnys otwarta specjalizacja z laboratoryjnej  diagnostyki mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Anna Kwiatosińska otwarta specjalizacja z laboratoryjnej  diagnostyki mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Daria Łuczyńska-Kowal mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Iwona Rafalska mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr Anna Rzeźnicka mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej
Renata Kubiak diagnosta laboratoryjny
Monika Kubiak diagnosta laboratoryjny
Krzysztof Rus diagnosta laboratoryjny
Damian Wodziński diagnosta laboratoryjny
Piotr Marcinek diagnosta laboratoryjny
Magdalena Gajder st. technik analityki medycznej
Bogumiła Grabarczyk st. technik analityki medycznej
Elżbieta Dopieralska st. technik analityki medycznej
Barbara Klockowska st. technik analityki medycznej
Katarzyna Kornaga st. technik analityki medycznej
Anna Kowalska st. technik analityki medycznej
Ewa Marcińczyk st. technik analityki medycznej
Elżbieta Smolińska st. technik analityki medycznej
Iwona Szabela st. technik analityki medycznej
Barbara Szulczewska st. technik analityki medycznej
Anna Szymoniak st. technik analityki medycznej
Iwona Waliszek st. technik analityki medycznej
Agnieszka Maroszek-Kurkiewicz st. sekretarka medyczna
Małgorzata Kołodziej rejestratorka medyczna
Mariola Kotwasińska Pomoc laboratoryjna
Gabriela Karasińska Pomoc laboratoryjna
Szczególowe informacje na temat Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (plik PDF)
Pracownia Mikrobiologii - Personel
dr n. med. Anna Bartoszko-Tyczkowska specjalista mikrobiologii Kierownik Pracowni Mikrobiologii USK nr 1
mgr Violetta Chojecka specjalista mikrobiologii st. asystent
mgr Anna Ważyńska specjalista mikrobiologii st. asystent
dr n. med. Agnieszka Kiryszewska diagnosta laboratoryjny mł. asystent
mgr Małgorzata Krasińska diagnosta laboratoryjny mł. asystent
mgr  Katarzyna Żołnierz diagnosta laboratoryjny mł. asystent
mgr  Anna Szpakowska - mł. asystent
mgr  Renata Komar - mł. asystent
  Anna Chmielewska - st. technik
  Małgorzata Jeziorna - st. technik
Pracownia Mikrobiologii oferuje badania mikrobiologiczne w nastepującym zakresie:
Posiew materiałow biologicznych w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów chorobotwórczych (identyfikacja do gatunku oraz lekowrażliwości).
Wykonujemy także badania ASO; badanie kału w kierunku antygenu oraz toksyn Clostridum difficile, obecności antygenu Legionella w moczu.
Posiadamy aktualny certyfikat POLMICRO.

PARTNERZY: