Zapraszamy osoby w wieku 55 - 80 lat z terenu województwa łódzkiego (tj. urodzonych w latach 1938-1963),którzy palą, od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie (ze wskaźnikiem minimum 30 tzw. paczkolat) lub palili w przeszłości i rzucili palenie najpóźniej 15 lat temu, bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej, które nie brały udziału w przedmiotowym Programie w poprzednich latach do udziału w bezpłatnych badaniach w ramach „„Programu wczesnego wykrywania nowotworów płuc”. finansowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

W ramach Programu pacjenci mogą skorzystać z dwóch konsultacji lekarskich(pulmonologicznej i torakochirurgicznej)oraz wykonać niskodawkowe badanie tomografem komputerowym (LDCT) klatki piersiowej (według wskazań lekarskich).

Rejestracja pod numerami telefonów: 42 291-95-95 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

Porady lekarskie odbywają się w następujących dniach i godzinach:

Konsultacje pulmonologiczne:

wtorek w godz. 10.00 – 14.00,

piątek w godz. 12.00 – 14.00

Konsultacje torakochirurgiczne:

czwartek w godz. 16.00 – 18.00.

PARTNERZY: