Zapraszamy osoby w wieku 55 - 80 lat z terenu województwa łódzkiego, które palą, od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie (ze wskaźnikiem minimum 30 tzw. paczkolat) lub palili w przeszłości i rzucili palenie najpóźniej 15 lat temu, bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej do udziału w bezpłatnych badaniach w ramach „Programu wczesnego wykrywania nowotworów płuc”, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego<.

W ramach Programu pacjenci mogą skorzystać z dwóch konsultacji lekarskich (pulmonologicznej i torakochirurgicznej) oraz wykonać niskodawkowe badanie tomografem komputerowym (LDCT) klatki piersiowej (według wskazań lekarskich).

- Rejestracja pod numerami telefonów: 42 291-95-95 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

-Porady lekarskie odbywają się w następujących dniach i godzinach:

Konsultacje pulmonologiczne:

wtorek w godz. 10.00 – 14.00,

czwartek w godz. 16.00 – 18.00

piątek w godz. 12.00 – 14.00

Konsultacje torakochirurgiczne:

czwartek w godz. 16.00 – 18.00.

PARTNERZY: