Kolejne implanty ślimakowe w Klinice Laryngologii i Onkologii
Laryngologicznej I Katedry Otolaryngologii.

W Klinice Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej USK pod kierownictwem  dr hab. n. med. prof. nadzw. Wioletty Pietruszewskiej wszczepiane są implanty ślimakowe i zakotwiczone w kości (Baha) u osób dorosłych przez zespół w składzie: dr n. med. Marcin Durko,  dr n. med. Andrzej Jankowski, dr n. med. Anna Pajor, mgr Joanna Hima, mgr Joanna Chądzyńska.


Jest to jedyny ośrodek w regionie łódzkim wykonujący tego typu operacje u osób dorosłych.


W dniu 4 lipca 2014 roku wykonano aktywację procesorów u pacjentów po operacjach wszczepienia implantów ślimakowych wykonanych przez zespół Kliniki w maju b.r.  Od tego momentu rozpoczyna się rehabilitacja słuchu i powrót do normalnego słyszenia. Nowoczesne implanty słuchowe otrzymało łącznie już 31 pacjentów Szpitala im. Barlickiego.


Te innowacyjne metody leczenia niedosłuchów  są w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kolejka niesłyszących czekających na implant sięga 2020 roku.

Więcej informacji link Gazeta Wyborcza: lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,16274032,W__Barlickim__odzyskali_sluch__Implanty_za_90_tys_.html

PARTNERZY: